Aanmelden

Het initiatief van Bureau Buitendijks & De Kwelder dient al werkend met de eerste leden uitgewerkt te worden. Tot nader orde zal het secretariaat gevoerd worden door Bureau Buitendijks & De Kwelder bv

Vorm:

Vereniging.

Lidmaatschap € 35

Iedereen kan lid worden – dus ook niet-crediteuren

Waarvoor dit geld?

Uitgaven:

 • Site
 • Oprichting
 • Uren
 • Onvoorzien

Inkomsten

 • Contributie
 • Percentage geïnde vordering – te denken valt aan 5%
 • Deals met kredietverzekeraars

Wij hopen dat u snel wilt reageren:

 1. indien u mee wilt werken als founding-father/mother
 2. indien u vorderingen heeft op 1 van de vestigingen van Thieme. Stuur ons kopieën van uw vorderingen en geef duidelijk aan voor zover dat niet uit de adressering blijkt op welke vestiging u die vordering heeft. WE zullen e.e.a. uiteraard vertrouwelijk behandelen.
 3. indien u geen vorderingen heeft maar voor een gezonde sector bent kunt u ons steunen middels een geldelijke bijdrage
 4. U kun daarnaast ook lid worden van de Vereniging. Stort € 35 op onze rekening o.v.v. lidmaatschap

Tot nader orde zal het secretariaat gevoerd worden door Bureau Buitendijks & De Kwelder bv

Postadres: Postbus 959  1000AZ  Amsterdam

Tel: 0650510937

Email: Schoolenberg@buitendijks-de-kwelder.nl

Bank: ING 66.67.89.738 ovv De Onderlinge

Gemakkelijk online aanmelden:

Uw naam (verplicht)

Bedrijf (verplicht)

Bezoekadres (verplicht)

Postcode, PLaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Uw email (verplicht)

Ik meld mij aan als:
 Lid Donateur

opmerking

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Seo PackagesWhat is seoseo tips